VI UTVECKLAR DITT VARUMÄRKE

Marknaden för private label är en möjligheternas marknad, det vet du redan. Med rätt idé, produkt och prisstrategi är utsikterna för att nischa in sig i ett segment mycket goda. Vi vill dessutom påstå att du med en partner som är expert på sitt produktområde, har god förståelse för din affär och erbjuder ett koncept som omfattar alla steg från idé till färdig produkt och lansering, avsevärt ökar dina chanser att lyckas.

Din idé är starten. Med den presenterad för oss kan vi ta oss an ett konkret produkterbjudande. Men vi ger dig också möjligheterna att använda oss i ett större perspektiv. Vi kan marknaden, lagar och regler, produktion, kvalitet och prissättning, emballage, och vi erbjuder dokumentation, produkttexter, lagerhållning mot avrop och säkra leveranser. Med de kunskaperna i huset, kan vi med precision föreslå alternativa idéer på produkter och hela serier, som håller hela vägen ut på marknaden.