CIROC AB

Vi använder oss av miljöanpassade råvaror i vår tillverkning och strävar hela tiden mot mer miljösmarta produkter. Sedan många år sker vår utveckling av miljöanpassade produkter mot krav som ställs upp för Svanen-märkning. Antalet miljömärkta produkter i vårt sortiment ökar kontinuerligt. Men vi siktar högre än så. Vi arbetar hela tiden på att minimera åtgången av städmedel och att maximera livslängden på golvmaterialet och städtextilier.

OM SVANEN

Svanen ställer tuffa miljö-, hälso- och kvalitetskrav på varor och tjänster. Vi som licensinnehavare ändrar vår produktion, gör om våra arbetsrutiner och byter ut ingredienser för att klara Svanens krav. Nu är det upp till dig att visa att du stödjer vårt arbete för en bättre miljö. Välj Svanenmärkt och visa att du är med och räddar världen lite grann varje dag.

Hur räddar du världen lite grann varje dag?

Svanen ställer tuffa miljö-, hälso- och kvalitetskrav på varor och tjänster. Vi som licensinnehavare ändrar vår produktion, gör om våra arbetsrutiner och byter ut ingredienser för att klara Svanens krav. Nu är det upp till dig att visa att du stödjer vårt arbete för en bättre miljö. Välj Svanenmärkt och visa att du är med och räddar världen lite grann varje dag.