CIROC AB

Vi bruker miljøtilpassede råvarer i vår produksjon og arbeider kontinuerlig for mer miljøvennlige produkter. I mange år har vår utvikling av miljøanpassede produkter vært i strid med kravene til svanemerkingen. Antall miljømerkede produkter i vårt sortiment øker kontinuerlig. Men vi sikter høyere enn det. Vi jobber kontinuerlig for å minimere mengden rengjøringsmateriell og for å maksimere levetiden til gulvmaterialer og rengjøringsstoffer.

OMTRENT SVANEN

Svanen stiller tøffe miljø-, helse- og kvalitetskrav til varer og tjenester. Som rettighetshaver endrer vi produksjonen, gjør om arbeidsprosedyrene og erstatter ingredienser for å oppfylle kravene til svanen. Nå er det opp til deg å vise at du støtter vårt arbeid for et bedre miljø. Velg Svanemerket og vis at du er i verden og redd verden litt hver dag.

Hvordan redder du verden litt hver dag?

Svanen stiller tøffe miljø-, helse- og kvalitetskrav til varer og tjenester. Som rettighetshaver endrer vi produksjonen, gjør om arbeidsprosedyrene og erstatter ingredienser for å oppfylle kravene til svanen. Nå er det opp til deg å vise at du støtter vårt arbeid for et bedre miljø. Velg Svanemerket og vis at du er i verden og redd verden litt hver dag.